Tulkojumi

Mirtes tulkojumi piedāvā Jums profesionālus pakalpojumus rakstiskajā tulkošanā.

Tulkojuma  cena  ir  atkarīga  no:

Tulkojumu birojs “MIRTE tulkojumi” Jums iztulkos profesionāli jebkura formāta un sarežģītības tekstu uz dažādām svešvalodām.

Mēs apzināmies un ievērojam katra tulkojama teksta specifiku un veicam darbu augstākajā līmenī.

Ja Jums ir nepieciešams, lai tulkojumi saglabā sākotnējā teksta formātu, kā arī izejas grafikus, tabulas, šriftus, lapas atstarpes un zīmējumus, tad mēs atbilstoši veicam tulkošanas darbus.

Dokumentu tulkojumi ko Jūs saņemsiet, pēc grafiskā noformējuma būs pilnīgi identisks Jūsu iesniegtajam oriģinālajam tekstam.

Tulkojumi ar  notariālo  apliecinājumu: 

Tulkojumi ar  notariālo  apliecinājumu  ir  notāra  apstiprināti  tulkojumi,  kurus  ar  savu  parakstu  apliecina  profesionāls  tulks,  savukārt  tulka  parakstu  apliecina  zvērināts  notārs.

Pastāv  šādi  notariālā  apliecinājuma  veidi:

Apliecinājums  pie  kopijas:  oriģinālais  dokuments  tiek  kopēts  un  piešūts  pie  zvērināta  tulka  apliecināta  tulkojuma,  kura  parakstu  apliecina  notārs.

Apliecinājums  pie  dokumenta  oriģināla: pie  oriģinālā  dokumenta  tiek  piešūti  tulkojumi,  ko  apliecina  zvērināts  tulks,  kura  parakstu  apliecina  notārs.

Lai notārs  apliecinātu  tulkojumu,  nepieciešams  uzrādīt  tulkotā  dokumenta  oriģinālu.    Dokumenti  tiek  pārbaudīti  Nederīgo  dokumentu  reģistrā.

Tulkojumi ar apostilizāciju:

Apostilizācija  ir  dokumentu  legalizācija,  kas  nozīmē  zīmoga  un  paraksta  īstuma  apliecināšanu  pie  zvērināta  notāra,  pēc  tam  Tieslietu  ministrijā,  kas  apstiprina  tā  pilnvaras,  Ārlietu  ministrijā  un,  beidzot,  dotās  valsts  konsulātā,  lai  vienā  valstī  sastādīti  dokumenti  iegūtu  juridisku  spēku  arī  citās  valstīs.  Veicot  apostilizāciju  tiek  apliecināts  arī  dokumenta  parakstītājas  amatpersonas  tiesiskais  statuss  un  pilnvaras.

Skaits tiek aprēķināts,Word redaktora programmā dodot komandu Word count (pie Tools) un saskaitot zīmes ar intervāliem (characters (with spaces)) un rindkopām (paragraphs). Tādā veidā tiek aprēķināts kopējais zīmju skaits pārtulkotajā tekstā. Konkrēto lapaspušu skaitu iegūst, dalot šo kopējo zīmju skaitu ar 1800.

Nevienai personai vai institūcijai nesniedzam nekādu informāciju par izpildītajiem pasūtījumiem un/vai pasūtītājiem, izņemot un tikai tādā mērā, kādā/ja to pieprasa Latvijas tiesībsargājošās iestādes, pamatojoties uz spēkā esošo likumdošanu.

  1. Vienkārši teksti (I pakāpe):

Vispārīga satura vienkārši teksti, personīgās un vienkāršas darījumu vēstules bez speciālas terminoloģijas.

  1. Vidējas grūtības pakāpes teksti (II pakāpe):
  2. a) Vispārīga satura teksti ar atsevišķiem speciāliem/nozaru terminiem, tai skaitā populārzinātniski apraksti dažādās jomās, vēstures, kultūras, novadpētniecības, sociālo un humanitāro zinātņu teksti; vienkārši juridiski teksti; valsts un pašvaldību iestāžu un institūciju izdotie dokumenti un vēstules; reklāmas un sabiedrisko attiecību teksti; teksti grāmatvedībā, ekonomikā, apdrošināšanā un finansēs; literāri teksti u.c.;
  3. b) I pakāpes teksti ar papildus noformējuma un izkārtojuma elementiem (tai skaitā tabulām), grūti salasāmi teksti, ar roku rakstīti teksti, teksti, kas ietver daudz skaitļus, simbolus u. tml.;
  4. c) I pakāpes teksti ar notariālu apliecinājumu vai arī apliecināmi ar tulka parakstu

            2./3. Vidēji-sarežģīti teksti (II/III pakāpe)

Tie ir teksti, kuru grūtības pakāpe ir starp vidēju un sarežģītu. Tai skaitā tādi juridiski teksti kā prasību pieteikumi, tiesu nolēmumi, juridiski atzinumi, pieteikumi, iesniegumi; aizdevuma, cesijas, ķīlas, hipotēkas, līzinga, reklāmas u.c. līgumi, izvērsti pirkuma-pārdevuma, piegādes, nomas, darba līgumi, kā arī juridiskie teksti ar papildus terminoloģiju (apdrošināšanas, grāmatvedības, tehnisku u.c.).

Vidēji-sarežģītu tulkojumu tarifu likmes tiek piemērotas arī II pakāpes tekstu tulkojumu sagatavošanai ar notariālu apliecinājumu vai tulka parakstu.

  1. Sarežģīti teksti (III pakāpe):
  2. a) Teksti, kuri ietver speciālos terminus, tai skaitā sarežģīti juridiskie teksti (finansējuma līgumi, kredītlīgumi, apdrošināšanas, franšīzes līgumi; tiesu nolēmumi, juridiskie atzinumi komplicētos jautājumos u.c. dokumenti; ekspertu atzinumi u.c.); tehniski teksti; teksti dažādās zinību jomās, tai skaitā medicīnā, arhitektūrā, bioloģijā u.c.; kā arī teksti, kuru tulkošanā ievērojamā mērā nepieciešams izmantot papildus materiālus (speciālas terminoloģijas saraksti, normatīvie akti, preses materiāli un interneta resursi, konsultācijas ar speciālistiem vai pasūtītāju, citi tulkojumi u.c.);
  3. b) II pakāpes teksti ar papildus noformējuma un izkārtojuma elementiem (tai skaitā tabulām), ar grūti salasāmu tekstu, ar roku rakstītu tekstu, tekstu ar skaitļiem, simboliem u. tml.;
  4. c) vidēji-sarežģīti teksti ar notariālu apliecinājumu vai arī apliecināmi ar tulka parakstu;
  5. d) Tekstu tulkojumi citās programmās (Excel, PowerPoint u.c.), izņemot Word.

Lai uzzinātu par pakalpojuma cenām un nosacījumiem esiet laipni aicināti zvanīt uz mūsu biroju vai arī aizpildīt elektronisko pieteikuma formu.

TULKOJUMA IZCENOJUMI

ValodaCena par lapu (eur)
No latviešu uz angļu8.00-9.00
No angļu uz latviešu8.00-9.00
No krievu uz angļu8.00-9.00
No angļu uz krievu8.00-9.00
No latviešu uz krievu7.00-8.00
No krievu uz latviešu7.00-8.00
No latviešu uz lietuviešu13.00-18.00
No lietuviešu uz latviešu18.00-22.00
ValodaCena par lapu (eur)
No latviešu uz franču8.00 – 10.00
No franču uz latviešu15.00-22.00
No latviešu uz igauņu22.00-24.00
No igauņu uz latviešu22.00-24.00
No latviešu uz vācu8.00-9.00
No vācu uz latviešu8.00-9.00
No latviešu uz spāņu15.00-20.00
No spāņu uz latviešu15.00-20.00
ValodaCena par lapu (eur)
No itāliešu uz latviešu15.00-19.00
No itāliešu uz franču15.00-19.00
No nīderlandiešu uz latviešu20.00-22.00
No nīderlandiešu uz franču20.00-22.00
No angļu uz franču15.00-19.00
No vācu uz franču15.00-19.00
No spāņu uz franču15.00-19.00
No krievu uz franču15.00-19.00