Marita RozefeldeLatviešu valodas pasniedzēja

 

 

Iegūta augstākā izglītība Latvijas Universitātē . Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē iegūts zinātņu maģistra grāds. Kā arī piešķirta latviešu valodas un literatūras skolotāja un audzinātāja-metodiķa kvalifikācija.

 

Darba pieredze:

 

 

 

 

 

 

 

 

ATSAUKSMES

B līmenisValsts valoda

Paldies par latviešu valodas kursiem. Man viss patīka. Ļoti laba pasniedzēja. Marita ļoti skaidri vienmēr skaidroja latviešu valodas grāmatiku, it īpaši labi kā, visas nodarbības notik alatviešu valoda. Tatjana Lavriņenko

Man ļoti patīka firmas “MIRTE” kursi latviešu valodā. Mācoties šajos kursoses varēju paaugstināt savas zināšanas latviešu valodā. Man ļoti patīka ka skolotāja Marita pasniedza latviešu valodu, bija ļoti interesanti. Karina Matvejeva

A līmenisValsts valoda

Man patīk macīties “MIRTE”. Es esmu apmierināts gan ar pasniedzēju, gan ar parējiem MIRTES darbiniekiem. Gribu pateikt paldies visiem “MIRTE” darbiniekiem. Ivan Zasurskiy