Anželika OvsjaņņikovaKrievu valodas pasniedzēja

 

Iegūta augstākā izglītība Latvijas Universitātē. Bakalaura grāds filoloģijā un Vidusskolas krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotāja.

 

Dažādi kompetenču pilnveides kursi: “Krievu valodas (svešvalodas) skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide”; “Disciplīnas nodrošināšanas pamatprincipi izglītības iestādē”; “Digitālo prasmju un kompetenču izmantošana mācību procesā” u.c.

 

Darba pieredze:

 

 

 

 

 

 

ATSAUKSMES