Antra OšenieceAngļu valodas pasniedzēja

Iegūta augstākā izglītība Latvijas Universitātē. Angļu valodas pedagoga specialitātē.

ATSAUKSMES

Business AdvancedAngļu valoda

Man patika pasniedzēji un metodika. Thanks for organization. Everything was organized properly. I like people here, they are friendly and helpful. The classrooms are cosy. I am completely satisfied with the course. Kristina

Šie divi pasniedzēji atšķiras ar savu metodiku. Man patika Antra ar lielu padziļināšanu gramatikā. Man patika Bikrams, tāpēc, ka bija vērts komunicēt ar native speaker. Es ieguvu daudz no abiem pasniedzējiem. Man arī patika mūsu grupa. Jeļena

Pirmās 2 nedēļas apguvām angļu valodu kopā ar pasniedzēju Antra Ošenieci, bija noderīga gramatikas zināšanu atsvaidzināšana. Pārējo laika periodu apguvām kopā ar Bikram, ļoti patika viņa pasniegšanas stils, apguvām biznesa angļu valodai noderīgu terminoloģiju. Liene

 

IntermediateAngļu valoda

Laba atrašanās vieta. Labas telpas. Laba organizācija (nodarbību laiks, grāmata un citi materiāli). Laba apmācība. Laba grupa(arī skaits optimāls).

Es uzskatu, ka šis kurss bija man ļoti noderīgs un rezultātā es uzlaboju savas zināšanas angļu valodā. Ļoti patika, ka nodarbības bija ļoti aktīvas, izmantojāmgan grāmatu, gan citus materiālus, daudz runājām. Bija ļoti interesanti uzzināt daudz jauna, satikties ar jauniem cilvēkiem. Pasniedzēja- ļoti jauka, laba, pozitīva. Paldies!

Viss patika, ļoti patika, ka visa apmācība bija angliski, ar labiem piemēriem, kas pliek atmiņā. Daudz mājas darbu, daudz jārunā. Individualizēta pieeja materiālu izvēlē. Visi grupas locekļi tika iesaistīti apmācības procesā. Palīdzēja saprast, kā patstāvīgi varu uzlabot angļu valodu.

Nopietna attieksme kā no firmas, tā no pasniedzējas puses pret mācīšanu, pasniegšanu. Telpas piemērotas mācībām. Kopumā esmu apmierināta ar kursu norisi un iegūtajām zināšanām. Paldies!