Rūta KārkliņaLatviešu valodas pasniedzēja

 

Iegūta augstākā izglītība Latvijas Universitātē, Vēstures un filoloģijas fakultātē, latviešu valodas un literatūras speciālista kvalifikācija.

Latvijas Kultūras akadēmijā, Kultūras teorijas un menedžmenta fakultātes maģistratūra.

 

Darba pieredze:

 

“Par pasniedzēju strādāju 42 gadus. Kāpēc? Man liekas, ka skolotāja profesija līdzinās dārznieka amatam: tu iesēj, laisti un pieredzi sava darba augļus… dažādus, jo laika apstākļi arī mēdz būt dažādi…

Man patīk arī tas, ka mācos kopā ar saviem audzēkņiem. Nodarbībās gan izmantoju jaunākās tehnoloģijas, gan labās, vecās darba metodes. Ar prieku pasniedzu latviešu valodu cittautiešiem(krieviski un angliski runājošiem), jo tā varu viņus iepazīstināt ar Latvijas kultūru un vēsturi.

Es esmu lepna, ka mācu vienu no senākajām pasaules valodām – latviešu valodu! Rūta”

 

ATSAUKSMES