Guna MartinsoneAngļu valodas pasniedzēja

Kvalifikācija

Filologs, angļu valodas skolotāja (Latvijas Valsts Universitāte 1965.g.)
Svešvalodu pasniegšanas metodikas maģistre.

2014. gadā iegūts Pearson LCCI sertifikāts “Pirmais sertifikāts Biznesa angļu valodas pasniedzējiem”

Papildus studijas

Britu Padomes kursi angļu valodas skolotājiem Keimbridžā (1990.g.)

Intensīvie kursi Dānijas Pedagoģiskajā augstskola Kopenhāgenā (1992.g.)

Atkārtotas studiju vizītes pie Eiropas Padomes ekspertiem Keimbridžas Universitātes Vietējā Eksāmenu Sindikatā, CITO Nīderlandē, Eirocentra Cīrihē, Bergenē un Oslo Norvēģijā un Eiropas Moderno valodu centrā Graca Austrija par svešvalodu metodiku un testēšanu (1992.-1995.g.g.)

Vairākas EP un ES radošas darbnīcas Čehijā un Polijā (1994.-1995.g.g.)

Dalība vairākos starptautiskos ES projektos Latvijā, Austrijā, Vācijā un Polijā (1994.-1995.g.g.)

Darba pieredze

15 gadu pieredze angļu valodas skolās

Angļu valodas un svešvalodu metodikas pasniedzēja Latvijas Skolotāju Kvalifikācijas Celšanas institūtā, Svešvalodukabineta vadītāja (1969.-1995.g.g.)

Latviešu valodas testu veidotāja, tulks LR Naturalizācijas pārvaldē (1995.-2001.)

Angļu valodas pasniedzēja pieaugušajiem valodu skolā „Mirte” – (no 2000 g.)

Darbs profesionālajās organizācijās

Latvijas pārstāve Eiropas Padomes Moderno Valodu sekcijā, Strasburgā, Francijā (1993.–1998.g.g.)

Galvēnās publikācijas

·Angļu valodas mācību grāmatas vidusskolam, 3 serijas 5.-12. klasēm kopš 1970. gada un metodiskie norādījumi, testi, vingrinājumi

·Autore/konsultante mācību TV radījumiem angļu valodas skolām (1971.-1985.g.g.)

·Starptautisku konferenču tēzes par mācību TV

·Angļu-latviešu un latviešu-angļu vārdnīca 5.-12. Kl., ZvaigzneABC, 1990.

·EP izdevuma Latviešu valodas prasmes līmenis (Threshold Level for Latvian, Council of Europe Publishing, F-67075 Strasbourg Cedex)

Papildus prasmes

Valodas: dzimta valoda – latviešu; angļu, krievu valodas – brīvi; vācu valoda – ar vārdnīcu

Pamata prasmes datora lietošanā

Pamata prasmes sinhronajā tulkošanā

 

ATSAUKSMES

Higher IntermediateBiznesa angļu valoda

Man ļoti patika mācību process. Skolotājas iemaņas un profesionālās īpašības lieliskas. Esmu pilnībā apmierināta un nākotnē gribētu apgūt Advanced līmeni. Uzskatu, ka ievērojami uzlaboju savas zināšanas un iemaņas. Irina

Man ļoti patika mācību process, īpaši skolotāja. Andrejs

Ļoti laba pasniedzēja, iemācīja gramatiku – salika visu pa plauktiņiem. Uzzināju, kas ir nazālie vārdi – ļoti noderīgi. Bija daudz jāmācās, jūtos iemācījusies. Judīte

Higher IntermediateBiznesa angļu valoda

Liels paldies! Kurss organizēts labi un kvalitatīvi. Noteikti iegūtas vērtīgas zināšanas. Agnese

Man ļoti patika mācīties “Mirtē”. Martinsones kundze ir ļoti atsaucīga un profesionāla pasniedzēja. Es apguvu jaunas un vērtīgas zināšanas mācību laikā. Jekaterina

Kursi ļoti daudz devuši angļu valodas uzlabošanā. Īpaši gramatikas jomā. Paldies pasniedzējai Gunai un “Mirtei”.  Sandra

Esmu ļoti apmierināta ar apgūto informāciju, materiāliem, mājas darbiem un grupas biedriem. Ļoti laba gramatika un izdales materiāli. Ļoti patika gala eksāmeni, ļoti noderīgi nākotnei. Paldies! Ieva

Higher IntermediateBiznesa angļu valoda

Noderīgi kursi, kuri man palīdzēja paplašināt vārdu apjomu, gramatiku. Ļoti nopietnas un konstruktīvas nodarbības. Ļoti pieredzējusi, zinoša un kompetenta pasniedzēja. V.

Esmu ļoti apmierināta ar šiem kursiem. Un pat vairāk – labā nozīmē, pārsteigta par tik labu attieksmi, tik bagātu mācību materiālu, profesionalitāti un lielisku metodiku. Īpaši gribētu pateikties mūsu pasniedzējai, kura bija tik prasīga un tajā paša laikā izrādīja tik labu attieksmi pret mums. Linda

Ļoti laba skola. Es apmeklēju angļu valodas kursus jau otro reizi.Pirmo reizi bija B1 un tagad B2. Patika, ka grupa bija maza. Bija iespēja tikt pie runāšanas. Pasniedzēja ir brīnišķīga. Noteikti ieteikšu šo skolu arī saviem draugiem. Paldies, Anastasija.

Higher IntermediateBiznesa angļu valoda

Paldies lieliskajai pasniedzējai Gunai Martinsonei par iespēju aktīvi un intensīvi apgūt atjaunot manas zināšanas angļu valodā, īpaši „business” tēmās. Ja būs iespēja, noteikti izvēlēšos SIA „Mirte” tālākai valodas apguvei. Patiesā cieņā, Jeļena.

Mācīties angļu valodu bija interesanti, bija prieks par to, ka mans līmenis acīm redzami uzlabojās, vairs nebija šaubu un baiļu runāt angļu valodā. Patika arī attieksme un viela bija saprotami izskaidrota. Patīkami pārsteidza arī kopēto materiālu daudzums. Atmosfēra grupā, kopumā ņemot, arī bija pozitīva. Olga

Esmu ļoti apmierināta ar kursos pavadīto laiku. Krietni pilnveidojušās zināšanas. Mazliet vairāk pārliecības angļu valodas komunicēšanas spējās. Ļoti noderēja pasniedzējas papildus izprintētie materiāli. Tie palīdzēja nostabilizēt zināšanas un atkārtot mājās. Pasniedzējas pieeja neļāva mums slinkot un velti tērēt laiku. Tik īsā laika periodā jūtu, ka valodas zināšanas manāmi uzlabojušās. To jūtu lasot ziņas vai skatoties pārraides un filmas. Nodarbību laikā pārrunājām aktuālās lietas pasaulē, pildījām gramatikas uzdevumus, klausījāmies pārraides. Mācību beigās trīs verbāli eksāmeni, uz kuriem gatavojoties vajadzēja atkārtot visu kursos apgūto. Un nevar nepiebilst, ka esmu ļoti apmierināta arī par mūsu grupas cilvēkiem. Ļoti vērtīgi pavadīts laiks! PALDIES JUMS! Ilona

Higher IntermediateBiznesa angļu valoda

I like this course very much. I feel I have improved my level. Thanks to our teacher. She is very clever though strict sometimes.

Esmu patīkami pārsteigts par kursu kvalitāti un pasniedzējas pašatdevi. Esmu apmierināts ar kursu norisi un rezultātiem

The positive effect of the course was already in the middle of it. I was able to read complicated text on a complicated subject without any trouble 🙂 My listening skills were also improved. I have so much to learn still, but I think that thanks to you I’m on the right way. Thank you!

 

Higher Intermediate Biznesa angļu valoda

Angļu valodas nodarbības bija pārdomātas un saturiskas. Patīkami, ka pasniedzēja piedāvāja papildus mācību materiālus. Izteicieni tikai bagātinās mūsu valodu. Kā pozitīvs fakts minams, studentu mudināšana lasīt grāmatas oriģinālvalodā, iedrošinot, ka jānotic pašiem sev un savām spējām. Paldies!

Man patika, ka šie bija intensīvie kursi – katru darba dienu, jo tas palīdzēja strukturēt savu laiku un ieplānot nepieciešamo laiku mājas darbu pildīšanai un patstāvīgajam darbam. Domāju, ka liels pluss ir arī mācīties Biznesa angļu valodu. Pasniedzēja profesionāli ieinteresēja tēmās, kam es iepriekš nebiju pievērsusi uzmanību. Tika apgūts plašs vārdu krājums, kas atvieglo un motivē lasīt un uzzināt vairāk par dažādām aktualitātēm gan Latvijā, gan pasaulē. Paralēli liela nozīme tika pievērsta arī gramatikas atkārtošanai un pielietošanai. Tika uzklausīts mūsu viedoklis un vēlmes tematu izvēlē. Domāju, ka šis kurss daudzus ir iedrošinājis runāt angļu valodā, mēs esam uzlabojuši savas prasmes formulēt domas, diskutēt.

Higher Intermediate Biznesa angļu valoda

Paldies par ES finansēta mācību kursu manu angļu valodas zināšanu uzlabošanai. Kursu tēma apjoms bija bagātīgs, kaut iepazīties ar visām. Labi, ka kursa beigās saņēmu  visu (pilnu) mācību materiālu (grāmata, diski)  un papildus bagātīgi kopēto materiālu klāstu. Mācību klase, kaut neliela? tomēr pietiekami aprīkota un ērta. Mācību  procesa atbilstoša. Būšu pateicīgs, ja radīsies vēl kāda iespēja turpināt angļu valodas uzlabošanu nākamajā līmenī par ESF līdzekļiem. Pasniedzēja neļāva neļāva grupai novirzīties no mācību plāna un motivēja koncentrēties ikdienas darbam. Pasniedzējas kolēģis no paralēlās grupas ļāva sajust “native speaker” valodas plūdumu un novertēt savas spējas.

Higher IntermediateBiznesa angļu valoda

Es uzskatu ka mācību līdzekļu un mācību aparatūra bija atbilstoši Eiropas prasībām un Latvijas apstākļiem. Jāatzīmē arī atsaucīgais “MIRTE’S” kolektīvs un ofisa darbinieki, uzsktu ka viss mācību process norisa atbilstoši profesionālā līmenī. Jūsu, Patiesā cienā, Gints Rūtenbergs

Higher IntermediateBiznesa angļu valoda

Paldies par iespēju mācīties šajā modulī. Esmu ļoti apmierināta ar mācību procesu, mācību grāmatu un it īpaši  ar pasniedzējas gatavotajiem izdales materiāliem. Mācību apstākļi bija piemēroti, bija iespēja klausīties CD un skatīties video materiālus. Vislielākais paldies pasniedzējai Gunai Martinsonei par mācību procesa daudzveidīgumu un vienlaikus par stingru pamatprincipu un pamattēmu ievērošanu. Paldies par sirsnību un humora izjūtu! Priecātos, ja būtu iespējams turpināt angļu valodas apguvi nākamajā līmenī.
Ar cieņu, Kaiva Desmitniece

Liels paldies par iespēju apmeklēt šos  kursus. Sievišķi pateicos mūsu kompetentajai pasniedzējai Gunai Martinsonei un firmai “MIRTE” par apmācību organizēšanu augstā līmeni, par izsniegtajiem mācību līdzekļiem ļoti lielā apjoma. Un protams par iegūtajām zināšanām, kas, protams, liela mēra atkarīgs no paša apmācāmā. Jāsaka-slinkot nedrīkstēja, pasniedzēja ļoti prasīga, kas arī veicināja zināšanu apguvi. Labprat turpinātu zināšanu apguvi. Vēlreiz liels Paldies, un esmu pārliecināts, ka iegūtas zināšanas noderēs turpmākajās darba gaitās.

Higher IntermediateBiznesa angļu valoda

Es esmu pateicīgs par kursa laikā sniegto kvalitatīvo mācību. Pateicos arī par man izsniegtajiem mācību līdzekļiem. Esmu ļoti apmierināts ar gūtajām zināšanām. Sevišķi pateicos pasniedzējai par pacietību darbā ar gados veciem cilvēkiem. Alberts Fricis – Pietuhs

Ļoti patīkamas un laipnas darbinieces. Visu saprotami un atsaucīgi izskaidroja. Pasniedzēja ļoti jauka, profesionāla pieredze angļu valodas pasniegšanā, laba humora izjūta. Stingra, lika ievērot disciplīnu, bet tas ir labi. Tiešām varēja just, ka viņa ir ieinteresēta, lai mēs kaut ko iemācāmies. Paldies par grāmatu un kopētajiem materiāliem, uzskaites līdzekļiem. Labprāt vēlētos turpināt mācīties “MIRTE” Advanced English programmu. Paldies par kursiem! Māra Vaņina