Antra TrimalnieceAngļu valodas pasniedzēja

Iegūta augstākā izglītība Latvijas Universitātē. Maģistra grāds angļu filoloģijā.

Iegūts bakalaura grāds angļu valodas skolotāja specialitātē, Rēzeknes augstskolā.

Otavā, Kanādā 2008. gadā apgūts MTAP valodu skolotāju apmācību kurss.

Beļģijā “Hogeschool Ghent” 2002. gadā iegūta angļu valodas skolotāja specialitāte.

Darba pieredze:

ATSAUKSMES